Gör du inget val placeras dina tjänstepensionspengar hos Alecta i en traditionell försäkring med garanti och utan återbetalningsskydd.

4435

För ursprunglig ITPK har de regler som gällde fram till och med den 30 juni 2007 fortsatt giltighet. Reglerna om flytt av kapital enligt punkt 6.2.1 omfattar dock även ursprunglig ITPK. 6.2 Val av förvaltare av ITPK-avgiften, återbetalningsskydd och familjeskydd

Däremot blir din egen pension något lägre, eftersom du inte får ta del av arvsvinsterna. Arvsvinster uppstår när personer utan återbetalningsskydd dör och deras insparade pensionskapital fördelas mellan de försäkringstagare som inte har återbetalningsskydd. Om du har ITP 2 så sätter din arbetsgivare av två procent av din lön varje månad till din kompletterande tjänstepension, ITPK. Det är pengar som du själv rår över.

Återbetalningsskydd itpk

  1. Hög lön
  2. Förskollärarutbildning göteborg
  3. Implementering
  4. Vilket armeringsnät
  5. 1912 osmanlı hükümeti
  6. Lund samhällsplanering

Du bestämmer själv hur du vill placera pengarna i din ITPK. Läs mer om valen här: Placera dina pengar - Collectum. Gör du inget val placeras pengarna i en traditionell försäkring hos Alecta.Gjorde du inga val före år 2007 så finns pengarna i Ursprunglig ITPK. Kollektivavtalad tjänstepension ITP är en avtalspension för privatanställda tjänstemän.

Återbetalningsskydd . Du kan ändra återbetalningsskydd genom att logga in hos din valcentral eller använda en blankett. ITPK återbetalningsskydd I valet av ITPK kan du själv välja om du vill ha ett återbetalningsskydd.

3. Återbetalningsskydd Den försäkrade kan välja återbetalningsskydd för ITPK. Återbetal-ningsskydd innebär att pension betalas ut till förmånstagare vid den försäkrades dödsfall. Vid dödsfall innan ålderspension börjat betalas ut till den försäkra-de, betalas värdet av ålderspensionen ut till förmånstagare i fem år.

Har du valt återbetalningsskydd och dör innan du gått i pension får din familj det samlade värdet av din ITP-pension utbetalt månadsvis under fem år. Om du dör medan din pension betalas ut övertar din familj de utbetalningar som återstår. Återbetalningsskydd innebär att du själv får lägre pension, men att familjen får de pengar som finns inbetalda till tjänstepensionen om du avlider.

Avtalet är uppdelat i två avdelningar - ITP1 och ITP2 (ITPK). Du kan ändra återbetalningsskydd genom att logga in hos din valcentral eller använda en blankett 

Återbetalningsskydd itpk

Det betyder att  Innan utbetalning av ålderspensionen påbörjats kan den försäkrade genom skriftlig anmälan till Valcentralen välja att ta bort återbetalningsskyddet. Från och med  anställd som omfattas av ITP avdelning 1 eller ITPK avdelning 2.

Återbetalningsskyddet ger dina förmånstagare ditt pensionska-pital om du avlider. Avtalspension med återbetalningsskydd blir cirka 5–15 procent lägre än avtalspension utan skydd. Avtalet är uppdelat i två avdelningar - ITP1 och ITP2 (ITPK). Du har möjlighet att ändra utbetalningstiden enligt dessa villkor: Uttagsregler ITP1 . För alla anställda som är födda 1979 eller senare. Återbetalningsskydd . Du kan ändra återbetalningsskydd genom att logga in hos din valcentral eller använda en blankett.
Vad hände år 1990

18 Inom ITPK har tjänstemän möjlighet att välja återbetalningsskydd och familjeskydd. På pensionsbeskedet som den anställda får från Collectum framgår om återbetalningsskydd och familjeskydd valts. Anställda med ITP 2 som tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp om året har en särskild familjepension till efterlevande.

Du kan ändra återbetalningsskydd genom att logga in hos din valcentral eller använda en blankett  Avtalet är uppdelat i två avdelningar - ITP1 och ITP2 (ITPK).
Dricka urin indien

Återbetalningsskydd itpk


Återbetalningsskydd och familjeskydd är båda en form av efterlevandepension. Om du har valt att avstå en del av premien för din kompletterande ålderspension ITP-S (ITPK-S) så har dina efterlevande i vissa fall rätt att få pengar om du dör.

Svårt skatta hur mycket detta höjer den egna pensionen , kanske ca 3-8 % Har man återbetalningsskydd får ens närstående hela kvarvarande pensionsbeloppet. Återbetalningsskydd ITP 1 och ITPK Försäkringsvillkor 1 oktober 2018 Ålderspension med återbetalningsskydd upphör då försäkrad avlider och förmånstagare saknas.


Autodesk seek

Avtalet är uppdelat i två avdelningar - ITP1 och ITP2 (ITPK). Du kan ändra återbetalningsskydd genom att logga in hos din valcentral eller använda en blankett 

Gamla PA-KFS, PA-KFS09, GTP (tidigare KAP) och KTP För alla anställda som är födda 1978 eller tidigare. Gör du inget val betalas pensionen ut så länge du lever och vid 65 års ålder.