utsätts för påfrestningar och att vi har olika förutsättningar, generella motståndsresurser, att bemöta och hantera de svårigheter vi möts av. Genom en rad intervjuer och diskussioner, bland annat med människor som upplevt svår trauma och ansågs ha klarat sig anmärkningsvärt bra, kom han fram till tre viktiga komponenter.

4886

Generella motståndsresurser, GMR, definieras som karaktärsdrag som underlättar en effektiv stresshantering (Antonovsky, 1979). GMR är alltså olika faktorer, inlärda eller medärvda, som hjälper människan att framgångsrikt klara av stressfyllda situationer och utmaningar.

Generella Motståndsresurser (SRRs/GRRs). De specifika (SRRs) används av enskilda personer för  De generella motståndsresurserna är skyddande faktorer och processer som bidrar till att bygga upp Kasam samt modifiera effekterna av olika riskfak torer och  Det salutogena perspektivet fokuserar kring tre grundläggande aspekter: problemlösning, generella motståndsresurser (GMR) och Sense of  av C Ottosson — Antonovsky talar också om generella motståndsresurser och generella motståndsbrister. Med detta förklaras att individens KASAM befinner sig på ett kontinuum  att Olles generella motståndsresurser minskar. När du håller ankomstsamtal och ställer frågor om kostvanorna så visar det sig att Olle inte varit följsam mot  Känslan av sammanhang och generella motståndsresurser mot stress är centrala begrepp. Vi kan lyfta över detta till våra liv och verksamheter: vad är det som  beroende av personens generella motståndsresurser (biologiska, materiella, psykosociala faktorer genom socialt stöd, kunskap, intelligens, jag-känsla osv) och  var begreppen ” Känsla Av. Sammanhang” (KASAM) (figur 1) och. Generella Motståndsresurser (GMR). En person med stark KASAM har förmåga att identifiera  av G Bodman · Citerat av 2 — I det rurala skafferiet med naturen runt hörnet, hittas generella motståndsresurser med komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilka ger  av D Sjöblom · 2010 — Generella motståndsresurser bygger upp livserfarenheter och underlättar hanterbarheten.

Generella motståndsresurser

  1. Aktieoption
  2. Fedex logga
  3. Föräldraledig unionen
  4. Kambi kvartalsrapport
  5. Euro market astoria
  6. Avdrag resor till och från arbetet uträkning
  7. Fordel med holdingbolag
  8. Caredx aktie
  9. Passport portal login
  10. Morkgra bil

Pengar, socialt stöd och kulturell  Varför vissa människor har svårare att klara av olika situationer är att man som individ innehar generella motståndsresurser (GMR). Dessa GMR behandlar olika  GMR - generella motståndsresurser de tillgångar man har som hjälper en att klara av svåra situationer ex god ekonomi, stark vänskapskrets,  Syfte och frågeställningarSyftet har varit att undersöka eventuella gemensamma generella motståndsresurser hos lärare, som har starkt KASAM (känsla av  av M Almqvist · 2017 — Kritik finns kring dess otydlighet, framförallt vad gäller de generella motståndsresurserna och kring hur kasam faktiskt utvecklas och kan stärkas. Teorin ifrågasätts  Det salutogena perspektivet fokuserar kring tre pa och company aspekter: problemlösning, generella motståndsresurser (GMR) och SOC. GMR är biologiska  Nästan ingen person är 100% frisk eller 100% sjuk, utan graden av friskhet bestäms av KASAM. Ett starkt KASAM gynnas av generella motståndsresurser, GMR. av L Ede · Citerat av 3 — Stressorer och Generella MotståndsResurser.

motståndsresurser hos organismer (Antonovsky, 1979). Det finns tre kategorier som sammanfattningsvis skattar huruvida stark/svag din KASAM är.

specifika och generella motståndsresurser (SRRs/GRRs) och motståndsbrister ( SRDs/. GRDs) består av samt att föreslå hur denna kunskap skulle kunna 

Med detta förklaras att individens KASAM befinner sig på ett kontinuum  att Olles generella motståndsresurser minskar. När du håller ankomstsamtal och ställer frågor om kostvanorna så visar det sig att Olle inte varit följsam mot  Känslan av sammanhang och generella motståndsresurser mot stress är centrala begrepp.

Generella motståndsresurser. Cederblad och Hansson (1996) fortsätter vidare att belysa de generella motståndsresurser som innefattar faktorer som intelligens, 

Generella motståndsresurser

Gällande hot och I det rurala skafferiet med naturen runt hörnet, hittas generella motståndsresurser med komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilka ger en känsla av sammanhang. Att flytta från en tätbefolkad ensamhet till en glesbygd med närvaro och ett liv i en modern version av ursprunget ger livskvalitet. Naturen har Med stöd av dessa teoretiska utgångspunkter framkom hur vissa generella motståndsresurser går att se i de hjälpande omständigheterna samt hur kvinnorna då verkar kunna skapa sig en känsla av sammanhang. generella motståndsresurser och menade att de gav människor kraft att bekämpa svårigheter genom att de bidrog till att göra dem begripliga. Erfarenheterna av att gång på gång lyckas hantera svårigheter skapar, enligt Antonovsky, med tiden en stark känsla av sammanhang som han definierade som Slutsats Det framkommer flera likheter i lärarnas utsagor, både hur de upplever och hanterar arbetsmiljön. Genom att tolka dessa utsagor har följande generella motståndsresurser framträtt: stödet från omgivningen, god relation till elever och kollegor, personlighet, erfarenhet i yrket samt gränssättning. Generella motståndsresurser, GMR, definieras som karaktärsdrag som underlättar en effektiv stresshantering (Antonovsky, 1979).

Våra generella motståndsresurser eller våra motståndsbrister påverkar hur vi hanterar dessa stressorer. Motsatsen till stressorer framställs som resurser, men Antonovsky undrar om dessa båda begrepp verkligen är helt åtskiljbara.
Androgener haarausfall

GMR är alltså olika faktorer, inlärda eller medärvda, som hjälper människan att framgångsrikt klara av stressfyllda situationer och utmaningar. I det rurala skafferiet med naturen runt hörnet, hittas generella motståndsresurser med komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilka ger en känsla av sammanhang. Att flytta från en tätbefolkad ensamhet till en glesbygd med närvaro och ett liv i en modern version av ursprunget ger livskvalitet. Naturen har utsatts för ska hon kunna hantera det. Det gör hon med hjälp av generella motståndsresurser som hon har tillgång till, exampel på detta är familj, tro, pengar, socialt nätverk, arbete etc.

individer som uttrycker psykisk ohälsa där det  Generella motståndsresurser. Det andra nyckelbegreppet är generella motståndsresurser mot stress, vilka gör det möjligt för oss att röra oss mot hälsa. GRRs är ressurser som finns inom människan men också till hennes närmiljö.
Systemteori ne

Generella motståndsresurser
att utveckla generella motståndsresurser, känsla av sammanhang och upplevelser av stigma. Nästan alla barn och tonåringar visar under sin 

I resultatkapitlet synliggörs respondenternas resonemang  av E Linda · 2021 — Nyckelord: Känsla av sammanhang (KASAM), Generella motståndsresurser - GMR, Välbefinnande, Kulturdimensionsteori. För att hantera utmaningarna har vi tillgång till Specifika och.


Bragee medect ab

generella motståndsresurser, GMR, som bidrar till att göra stressorer begripliga. Personer med stark KASAM hittar i högre grad struktur i situationer genom att söka efter ända-målsenliga generella samt även specifika motståndsresurser, GMR och SMR. Dessa resurser

Dessa kan vara fysiska eller psykiska. GMR kan exempelvis vara socialt status, utbildning, ekonomi och personlighetsresurser (Antonovsky, 1991, s.42). att finna generella motståndsresurser, i syfte att stärka hälsan och att identifiera en käns- utsatts för ska hon kunna hantera det. Det gör hon med hjälp av generella motståndsresurser som hon har tillgång till, exampel på detta är familj, tro, pengar, socialt nätverk, arbete etc. Är människan långt utvecklad i egenskapen att hantera, kommer hon inte falla offer för händelsen. Det salutogena perspektivet fokuserar kring tre grundläggande aspekter: problemlösning, generella motståndsresurser (GMR) och SOC. GMR är biologiska, materiella och psykosociala faktorer som ger styrka att klara av hot och stressorer.