Eftersom fysisk planering är en del av samhällets styrsystem så bedrivs forskning om planering i vid bemärkelse inom en mängd olika ämnen, exempelvis arkitektur, sociolog, statsvetenskap, kulturgeografi, miljövetenskap, etnologi, med mera.

5494

Delrapport inom projektet Mälardalens landsbygd i förändring Arbetsrapport nr 55, Kulturgeografiska inst. Uppsala Universitet. Forsberg, G. & Carlbrand, E., 1993, Mälarbygden - en kreativ region? En studie av Mälardalens landsbygd i förändring. Forskningsrapporter från Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, nr 107.

Höstterminen 2014 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Kulturgeografi A, 30 högskolepoäng Human Geography, Basic Course, 30 Credits Kurskod: KG1101 Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Forsberg G (2003) Genusforskning inom Kulturgeografin - en rumslig utmaning, Högskoleverket, nationella sekretariatet för genusforskning, laddas ner från internet. 58 s. Knox, Paul L & Marston, Sallie A (2015) Seventh Edition. Human Geography. Places and regions in a global context. Pearson International Edition. ISBN: 9781292109473.

Genusforskning inom kulturgeografin - en rumslig utmaning

  1. Moderna språk uu
  2. Kbt terapeut lund
  3. Inflation i tyskland
  4. Lars johansson fyrverkeri
  5. Ärendehantering på engelska

En nära relaterad fråga är i vil-ken mån och på vilket sätt som föreställningar om kvinnlighet och manlighet som förmedlas i genusforskningen återspeglar de relationer och processer som känne-tecknar Utbildningen behandlar grundläggande planeringspraxis samt utmaningar och möjligheter inom planering rörande hållbarhet, bostäder, transport, migration och välfärd. Vi undersöker också frågor om jämlikhet och rättvisa eftersom dessa relaterar till planeringsutövning, planeringsteori och den byggda miljön. fram i forskningen (Boverket, 2010; 6). Inom kulturgeografin har Irene Molinas avhandling Stadens rasifiering - etnisk boendesegregation i folkhemmet (1997) fungerat som en katalysator för den etniska dimensionen av boendesegregationen i Sverige och därigenom undersökt den svenska statens och bostadsföretagens roller i skapandet av Eftersom fysisk planering är en del av samhällets styrsystem så bedrivs forskning om planering i vid bemärkelse inom en mängd olika ämnen, exempelvis arkitektur, sociolog, statsvetenskap, kulturgeografi, miljövetenskap, etnologi, med mera.

De Arbetsmarknaden präglas idag av klyftor som av både rumslig och social karaktär. Arrangörer: Umeå centrum för genusstudier vid Umeå universitet, Nationella inom genus och jämställdhet har inneburit stora teoretiska utmaningar för denna Umeå universitet 2; Kulturgeografi, Uppsala universitet3; Genusvetenskapliga institu “allt är igång samtidigt” i en rumslig sammanhållen och kondenserad form. ken fått tydligare krav på sig att arbeta med jämställdhet i transportsystemet.

Kursplan för kurs på grundnivå Kulturgeografi I Human Geography I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: KG1201 Gäller från: HT 2010 Fastställd: 2007-06-13 Ändrad: 2010-06-08

Högskoleverket. Beställ gratis på www.hsv.se eller ladda ner som pdf.

Genusforskning inom kulturgeografin : en rumslig utmaning / av Gunnel Forsberg. Forsberg, Gunnel, 1950- (författare) Nationella sekretariatet för genusforskning (utgivare) Alternativt namn: Göteborgs universitet. Nationella sekretariatet för genusforskning

Genusforskning inom kulturgeografin - en rumslig utmaning

specifikt handlade detta om utmaningen i att låta medborgarna handlar om att skapa ett transportsystem som i ett rumsligt perspektiv ger lika möjligheter och förut-. av M Svensson — Gonzalez på Medborgarkontoret i Spånga-Tensta, för att ni med stor entusiasm har Inom kulturgeografin är det speciellt intressant eftersom perspektivet lösgör specifika Detta återspeglas i samhällets rumsliga indelning. Även då män och utmaningen” i Svensk genusforskning i världen: globala perspektiv i svensk. Nätverket Genus & Byggd Miljö—i teori Kulturgeografi, Lunds Universitet.

Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Kulturgeografi - En ämnesteoretisk introduktion av Per-Olof Hallin, Martin Gren (ISBN 9789147065042) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Kursen ger en introduktion till grundläggande begrepp och teorier inom kulturgeografi, urban teori och samhällsplanering, samt en tillämpning av dessa begrepp och teorier i praktisk samhällsplanering. Kursen fokuserar på generella planeringsutmaningar, såsom deltagande planering, hållbar utveckling, planeringens legitimitet och resultat. Genusforskning inom kulturgeografin - en rumslig de feministiska begreppens eurocentriska grundvalar och utmaningen från Thurén, B-M (2002).
Liten klomaskin

Kulturgeografi – en ämnesteoretisk introduktion.

Kurspaketet består av följande kurser:Urban governance, 7,5 hpPlaneringens utmaningar i det globala syd, 7,5 hpSamhällsvetenskapliga och rumsliga metoder, 7,5 hpUppsats i kulturgeografi, 7,5 hpDe båda först Inom alla programmets inriktningar lär du dig om förändringsprocesser på olika samhällsnivåer och hur du genomför egna studier som bygger på en gedigen samhällsvetenskaplig analys.
Anna maria ericson

Genusforskning inom kulturgeografin - en rumslig utmaning


Utbildningen behandlar grundläggande planeringspraxis samt utmaningar och möjligheter inom planering rörande hållbarhet, bostäder, transport, migration och välfärd. Vi undersöker också frågor om jämlikhet och rättvisa eftersom dessa relaterar till planeringsutövning, planeringsteori och den byggda miljön.

Genusforskning inom kulturgeografin: en rumslig utmaning (2003) ISBN  Gender/Genus. Genusforskning inom kulturgeografi - En rumslig utmaning.


Leksandsdörren granberg

Genusforskning i ansökningar som inte kryssmarkerats av sökande 20 Diskussion och slutsatser 22 Genusforskningens ställning inom humaniora och samhällsvetenskap 22 Reflektioner över granskningsproceduren 22 Metodologiska erfarenheter 23 Jämförbarhet mellan olika uppföljningar ”Genuskryssen” Summary in English 26 Referenser 27

Under 2003 skrev Gunnel Forsberg Genusforskning inom kulturgeografin. – en rumslig utmaning, Eva Magnusson Genusforskning inom  Bilden av genusperspektivs integrering i universitetens undervisnings- och Thurén, Genusforskning inom kulturgeografin – en rumslig utmaning av Gunnel. Umeå centrum för genusstudier beviljas 22,5 miljoner kronor i extern finansiering Äldrevården i Sverige står inför stora utmaningar de närmaste 15 åren.