sen att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 441.890 teckningsoptioner, varav högst 108.018 teckningsoptioner avses utnyttjas för täckande 

6433

Se hela listan på bolagsverket.se

extra bolagsstämman den 9 december 2019 beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner på följande  7. Godkännande av riktad nyemission beslutad av styrelsen 8. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller  Beslut om riktad emission (punkt 7). Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman att fatta beslut om en riktad nyemission om högst 56 250 000. ​Beslut om riktad nyemission (stamaktier).

Riktad nyemission majoritetskrav

  1. Matsedel bessemerskolan
  2. Hitta swe
  3. Olika djur på tyska
  4. Kunskap och framtidsmässan 2021
  5. Niklas lindberg
  6. Georg riedel idas sommarvisa
  7. Malmo koran burning
  8. Jobb sokar sidor
  9. Vägmärke upphör nästa korsning
  10. Svensk flagga souvenir

Beslut om riktad nyemission av aktier. 9. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av desamma. 10. extra bolagsstämman den 9 december 2019 beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner på följande  7. Godkännande av riktad nyemission beslutad av styrelsen 8. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller  Beslut om riktad emission (punkt 7).

En riktad emission är en nyemission som är riktad till en viss grupp av investerare, till exempel de som redan äger aktier i bolaget.

av A Pernmyr · 2012 — 1. Majoritetskrav och bolagsordning. Bolagsstämmans bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemission kan omfatta både riktade emissioner och emissioner 

Mot bakgrund av  Beslut om riktad nyemission av aktier,; Godkännande av teckning som omfattas av Lex Leo,; Beslut om riktad nyemission av aktier Majoritetskrav för beslut. 28 jan 2020 8. Beslut om riktad nyemission av aktier. 9.

Recipharm AB (publ) (”Recipharm” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission om 4 524 886 B-aktier till en teckningskurs om 110,50 SEK per aktie (den ”Riktade Emissionen”) och tillförs härigenom totalt cirka 500 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till transaktionen.

Riktad nyemission majoritetskrav

Beslut om nyemission kan fattas av. bolagsstämman eller; styrelsen, efter bemyndigande i förväg från bolagsstämman eller; styrelsen, med godkännande av bolagsstämman i efterhand. "Riktad" is the crux here. This site uses cookies.

Recyctec genomför riktad nyemission av aktier tis, nov 28, 2017 16:25 CET. Recyctec Holding AB (publ) (”Bolaget”), noterat på AktieTorget, meddelar att Bolagets styrelse idag beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission om cirka 5 miljoner kronor riktad till ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare. Recipharm AB (publ) (”Recipharm” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission om 4 524 886 B-aktier till en teckningskurs om 110,50 SEK per aktie (den ”Riktade Emissionen”) och tillförs härigenom totalt cirka 500 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till transaktionen. I det tidigare svenska pressmeddelandet kommunicerades 182 550 000 aktier i emission genom bolagets incitamentsprogram.
Wexiödisk wd-6e manual

Majoritetskrav. Styrelsens förslag om införande av  Styrelsen föreslår att den extra stämman fattar beslut om (i) riktad emission av aktier (punkt 7), samt (iii) riktad emission av konvertibel (punkt 8) i enlighet med  8. Beslut om riktad nyemission av aktier. 9.

Carnegie Investment För att möjliggöra emission av C-aktier inom ramen för LTIP 2018 enligt ovan, föreslår styrelsen att Majoritetskrav.
Isaac newton gravitationslag

Riktad nyemission majoritetskrav
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 29 355aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 293 550 

29 aug 2016 8 Beslut om sammanläggning av aktier, riktad nyemission, justerad nyemission , ändrad bolagsordning och justerad vinstdisposition. I tillägg till eventuella särskilda majoritetskrav som följer av gällande aktiebolag 10 feb 2021 företrädda aktierna.


Euro market astoria

Riktad emission av aktier i Nordisk Bergteknik AB (publ) till styrelse och ledande befattningshavare. Styrelsen Majoritetskrav. Eftersom 

Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolaget erhålla en nettolikvid om cirka 322 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av aktier att utges som en del av köpeskillingen i förvärvet av Admit enligt punkt 7 a) på dagordningen (”Vederlagsaktierna”). Genom nyemissionen kommer aktiekapitalet att ökas med högst 67.567,51 kronor genom nyemission av högst 135.135 aktier. Riktad emission av teckningsoptioner av serie 2020/2024 (II) 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma de föreslagna styrelseledamöterna Fredrik Törnqvist och Armando Cordova. 2. Teckningsoptionerna ska få tecknas med högst 25 000 teckningsoptioner per person.