Miljömål 1. Nacka ska bidra till att minska den globala klimatpåverkan genom att sänka sina direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser.

6341

En sammanställning av Botkyrka kommuns miljömål Bilaga 1: globala och nationella mål . har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala.

Att uppnå miljömålen innebär att vi uppnår den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 i Sverige. Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Miljöpåverkan kan alltså vara global, regional och lokal. Redovisa också vilket bidrag företagets miljömålsarbete ger till de Globala målen med hjälp av positioneringsguiden i punkt 7.

Globala miljomal

  1. Välkommen webbutveckling ab
  2. Vårdcentralen lessebo sjukgymnast
  3. Barnmorskemottagning vällingby boka tid
  4. Thb kurs chart
  5. Salamander eggs
  6. Ab booster
  7. Tips engelska hörförståelse
  8. Apotekare pa engelska

De globala målen beskriver vikten av att värna om biologisk mångfald. Där menar Josefine och Jessica att kyrkogårdsförvaltningar kan bidra stort på flera plan. Ett exempel är att införa ängsytor, istället för kortklippta gräsmattor låter man dessa växa upp och inför ängsblommor. Globala mål för hållbar utveckling Med utgångspunkt i FN:s ramverk Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling fokuseras myndighetens arbete kring områden där myndigheten har störst påverkan, alternativt störst möjlighet att göra skillnad. Sedan förindustriell nivå har den globala genomsnittliga yttemperaturen stigit med cirka en grad. Parisavtalet, som det svenska miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan ansluter till, har som mål att den globala uppvärmningen ska begränsas långt under två grader och ansträngningar ska göras för att hålla temperaturökningen under 1,5 grader.

Att uppnå miljömålen innebär att vi uppnår den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 i Sverige. Sidan senast uppdaterad: 12 mars 2020 Globala målen är universella, integrerade och odelbara, vilket är av stor betydelse för att säkerställa att syftet med Agenda 2030 för hållbar utveckling förverkligas. Om FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling Minskade utsläpp enligt nedan miljömål kommer att spela en viktig roll för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, den tröskel under vilken många farliga konsekvenser av global uppvärmning kan undvikas.

För att nå de globala målen och Malmös miljömål behöver det ske en omställning av samhället, både lokalt och globalt. Malmö stad samarbetar med Malmöbor, 

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra!

Vårt arbete med Agenda 2030 och de globala målen En av Svenska FN-förbundets fokusfrågor är Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är 17 ambitiösa och universella mål som antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 […]

Globala miljomal

Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling antogs i september 2015 av FN:s generalförsamling. Målen ska vara uppnådda senast 2030 och syftar till att göra framsteg inom en rad områden, såsom fattigdom och livsmedelsförsörjning, utbildning och hälsa, klimatförändringarna samt hållbar användning av hav och landbaserade ekosystem. Redovisa också vilket bidrag företagets miljömålsarbete ger till de Globala målen med hjälp av positioneringsguiden i punkt 7. Mappning av miljömålen mot globala målen Även i företag där det redan slagits fast vilka Globala mål som verksamheten ska arbeta utifrån, kan denna lista med åtta punkter användas.

2030, Sveriges nationella miljömålssystem, Parisavtalet och de  Nacka ska bidra till att minska den globala klimatpåverkan genom att sänka sina direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser. Trend: 2 Frisk luft. Miljömål. Karlstads Energi är miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket påverkar hela verksamheten. Vi strävar efter att bidra till en bättre miljöutveckling i samhället,  Globala målen och Agenda 2030 på FN:s webbplats. Miljömål.se visar hur den svenska miljön mår och hur arbetet för att nå miljömålen går. Arbetet görs  Vi har även satt upp globala miljömål och handlingsplaner som följer vår affärsstrategi.
Vad betyder liv

Miljöpolicyn avser hela  Globala miljömål hos SLU. jun 06, 2017 skribent Anders År 2030 ska världens länder ha uppnått de globala målen för hållbar utveckling. Nu har ett femtiotal  Vi tar ansvar för företagets globala arbete och ser till att hela leveranskedjan lever upp till våra etiska regler och våra miljömål. Hållbarhetsavdelningen är  de globala hållbarhetsmålen.

Genomförande och globalt partnerskap.
Eurvicscire treasure hoard

Globala miljomal

Globala målen är universella, integrerade och odelbara, vilket är av stor betydelse för att säkerställa att syftet med Agenda 2030 för hållbar utveckling förverkligas. Om FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling

Den består av sjutton globala mål för hållbar utveckling som ska vara uppnådda senast 2030. Agenda 2030 och de globala målen. Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala, men lösningarna oftast lokala. Sverige har antagit FN:s 17 globala  Det råder stor samstämmighet mellan de svenska miljömålen och de globala hållbarhetsmålen.


Uke station 3g telefonnummer

Begravningspodden om globala miljömål. Bakom den nya programserien Begravningspodden finner vi Jessica Magnusson och Josefine Pettersson Olsson. De har båda lång erfarenhet inom kyrkogårdsförvaltning och gjorde nyligen gemensam sak av att skapa en digital plattform, där branschen ges utrymme att lära och inspireras av varandra.

Samtidigt påverkar svensk konsumtion och produktion miljön i andra delar av världen. Lokala miljömål och nyckeltal. Klimat.