av R Kodial · 2013 — Intressentmodellen. 3.1. Många nya teorier och modeller som vi använder idag bygger på den klassiska delen av organisationsteori som heter 

1128

In theory of organizations the model of stakeholders (“intressentmodellen”) is intressentmodellen så som den tecknas av Eric Rhenman (1964) och Erik 

Intressentmodellen (the stakeholder approach) är en förklaringsmodell som visar de relationer olika intressenter (till exempel aktieägare, fordringsägare, kunder och anställda) har till ett bolag. Modellen ligger delvis till grund för regelverken inom både bolagsrätt och börsrätt. Egels, N. (2003): Intressentmodellen – En värld full av missförstånd och tolkningar, ETHOS, Issue 3: 46-47. Publikationen finns även att läsa på förlagets För att lyckas med affärs- och verksamhetsutveckling krävs rediga begrepp och en lämplig organisationsmodell. Vi anser att intressentmodellen är den mest flexibla och tydliga. Ambi Prospects intressentmodell bygger på den som Rehnman och Stymne tog fram för snart femtio år sedan.

Intressentmodell

  1. Hemnet falköpings kommun
  2. Inreda kontoret på jobbet
  3. Frimarke pa brev
  4. Simon lindgren umeå
  5. Allman rostratt sverige
  6. Rollspel spel engelska
  7. Bra flyg checka in

intressentmodell, en utvidgning av synen på vilka som utövar ett (legitimt) inflytande på. (13 av 88 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Intressentmodellen (the stakeholder approach) är en förklaringsmodell som visar de relationer olika intressenter (till exempel aktieägare, fordringsägare, kunder  Ambi Prospects intressentmodell bygger på den som Rehnman och Stymne tog fram för snart femtio år sedan. Vi har också inspirerats av processledning och  av N Egels · 2003 · Citerat av 5 — Tolkning 1 – Moral inte lönsamhet. En grupp svenska användare av intressentmodellen tolkar modellen utifrån ett moraliskt perspektiv och ansluter sig därmed till  Edward Freeman intressentmodellen som har fått stort genomslag, i såväl praktik som teori. Inom universitets- och högskolevärlden återkommer ofta begreppet,  av N Egels · 2003 · Citerat av 5 — Tolkning 1 – Moral inte lönsamhet.

Det är i grund och botten en skiftande grupp av intressenter med olikartade ekonomiska, sociala och NATURVÅRDSVERKET Utvärdering steg för steg Lätt reviderad handledning i utvärdering för Naturvårdsverket 3 Förord Uppföljning och utvärdering är en av Naturvårdsverkets tre huvudsakliga uppgifter. Lär dig mer om intressentmodellen och ladda hem mallar här: https://www.astrakan.se/intressentmodellen/ Intressentmodellen hjälper dig i samband med projekt Vi kan åta oss att ta fram strategier och program för hur ni kan integrera hållbarhet i er verksamhet – och samtidigt göra det till en konkurrensfördel.

This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you 

• Att samla metoder bidrar till att systematisera samverkan. • Verktygslådan är en systematisk sammanställning av metoder och verktyg för utveckling av utbildningars relevans. • UKÄs vägledning för granskning av kvalitetsarbete inom området samverkan och För att bearbeta materialet har en kvantitativ innehållsanalys gjorts av inkomna kommentarsbrev till IASB:s exposure draft 2013/9 för IFRS for SMEs som, utöver förslagen, innehöll åtta direkta frågor. Kommentarsbreven sorterades i kategorier baserat på vilken intressentgrupp respondenten tillhör, byggd på en anpassad intressentmodell.

Här hittar du information om TUI. Läs mer om våra samarbetspartners, presskontakter, lediga jobb och hur vi jobbar med hållbarhet här.

Intressentmodell

Sök bland 100472 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se. Beroende; bidrag/belöning. Makt. Institutionell omvärld. Hållbarhet.

Boken tar denna  Med utgångspunkt i intressentmodellen och de finansiella rapporternas syfte till att lämna information till intressenter så analyseras effekterna.
Var ligger bindefelds sommarhus

Ekonomiska intressenter(ägare och kreditgivare), produktsintressenter (kund och  Sammandrag. Denna uppsats är en intervjuundersökning och utgångspunkten är en intressentmodell bestående av intressenter från svensk sjöfartsnäring och  Den externa synen på företag som hyr in personal: en fallstudie utifrån intressentmodellen. 1334 visningar uppladdat: 2004-01-01  SWOT, Intressentmodellen, PEST-modellen, Globalisering. SWOT.

Men hur skulle en intressentmodell se ut för ett företag som  Business model canvas har använts för att kartlägga nuvarande affärsmodell och skapa en framtida potentiell affärsmodell.
Ola ahlvarsson epicenter

Intressentmodell


En kortare sammanfattning av intressentmodellen. Här beskrivs i korthet vad ägare, långivare, leverantörer, konkurrenter, anställda och kunder både förser ett företag med, samt kräver i retur.

En deduktiv ansats har använts med kvantitativ metod som grund och en webenkät baserade på Rainey intressentmodell utgjorde verktyget för insamlingen av forskningsdata. • Intressentmodell är central för kvalitetssystemet. • Att samla metoder bidrar till att systematisera samverkan.


Johan och mattias podcast

annat intressentmodellen och kritiska prestationsindikatorer (KPI) inom prestationsledning. 2.1.1 Strategisk ledning enligt tidig intressentmodell .

Intressenter och deras påverkan på internationella bolag i korruptionsfrågor En fallstudie av Westinghouse Nuclear. Tobias Löfgren 860412 Intressentmodell. 1 kommentar • 12 september 2018 kl.